28 Ὀκτωβρίου 1940 - 28 Ὀκτωβρίου 2017

28hoktovriou1940oxi

Ἕλληνες !!

Βάλτε ὅλοι σήμερα στὰ σπίτια σας τὴν σημαία μας !

Γιὰ  αὐτὴν ἔχυσαν τὸ αἶμα τους οἱ παποῦδες μας !!

Γιὰ νὰ ζοῦμε σήμερα ἐλεύθερα!

Ἄς διδάξουμε τὴν ἱστορία στὰ παιδιά μας !! Ἡ λήθη συνεπάγεται θάνατο !!

Κυρίως ὅμως ἄς ὑψώσουμε τὴ "σημαία" τῆς Ὀρθοδοξίας στὶς καρδιές μας, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία!

 

Εμφανίσεις Άρθρων
418320