Ἐκδρομὴ Κατηχητικῶν Σχολείων ἐπὶ τῇ λήξῃ τοῦ ἔτους

1

Μὲ μία ὄμορφη μονοήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἱ.Μ.Λέχωβας Κορινθίας, ὀλοκληρώθηκε τὸ Κατηχητικὸ ἔτος 2016-2017 μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καθὼς καὶ πολλῶν ἐνοριτῶν μας.