Πανηγύρεις - Πότε ἑορτάζει

Ὁ Ναὸς ἑορτάζει στὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς (26 Ἰουλίου)

4

Τὴν παραμονὴ τελεῖται Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ πολλὲς ἀρτοκλασίες καὶ γίνεται περιφορὰ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Τίθεται δὲ σὲ προσκύνηση ἱερὸ λείψανο τῆς ἁγίας.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα τελεῖται ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.

Στὸ παρεκκλήσιο αὐτὸ τελοῦνται τὸ καλοκαίρι πολλὲς Βαπτίσεις λόγῳ τοῦ μεγάλου προαυλίου χώρου.


Εκτύπωση   Email