Μάρτιος 2015

Τὸν μήνα Μάρτιο τοῦ 2015 καὶ μὲ δωρεὰ τῆς οἰκογένειας Π.Πασσά (Δημήτριος & Νικόλαος), οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ οἱ ἐργολάβοι κατασκευῆς τοῦ κεντρικοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ ἐπιδιωρθώθηκε ἡ στέγη τοῦ Ναοῦ

 

 


Εκτύπωση   Email