Κτήτορας - Εὐεργέτες

Κτήτωρ τοῦ Ναοῦ ὑπῆρξε ἡ ἀείμνηστος Δέσποινα Χατζηεσαί ἡ ὁποῖα ἀφοῦ ἔκτισε τὸ Ναὸ.... τὸν δὠρησε....

Ἀνακαινιστὲς θεωροῦνται οἱ οἰκογένειες Γ. Μπάκα & Γ. Σκιαδά.


Εκτύπωση   Email