Ἑορτὲς Παρεκκλησίου

Ὁ Ναὸς Ἑορτάζει τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο.

1.  Στὴν μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν ἐκ Ρώμης, τὴν 1ῃ Ἰουλίου.

2. Στὴν μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ἀσίας καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης, τὴν 1ῃ Νοεμβρίου.

3. Στὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ, τὴν 10ῃ Φεβρουαρίου.

 
Ἐκτὸς τοῦτων, τελεῖται συχνὰ ἡ Θεία Λειτουργία καὶ μυστήρια Βαπτίσεως.

aganargyroi charalampos

 

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἐπίσης, σὲ διάφορες ἡμέρες ἑορτῶν ἁγίων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Πολλὰ τέλος εἶναι τὰ μυστήρια τοῦ Γάμου καὶ τῆς Βαπτίσεως ποὺ τελοῦνται ἐδῶ λόγῳ καὶ τοῦ πανέμορφου αὔλιου χώρου.

 


Εκτύπωση   Email