Ἀπρίλιος 2017

Μὲ τὴν συνδρομὴ εὐλαβῶν ἐνοριτῶν ἄρχισαν τὰ ἔργα ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Παρεκκλησίου.

 


Εκτύπωση   Email