Ὀκτώβριος 2017

3.jpg

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται τὰ ἔργα ἀνακαινήσεως τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου