Ἱεροψάλτες

εικόνα_Viber_2023-02-05_17-53-42-662.jpg

Κύριοι ἱεροψάλτες

κ. Εὐστράτιος Νίκας, πρωτοψάλτης
κ. Πολυχρόνης Κόκκαλης, λαμπαδάριος

κ. Εἰρηναῖος Ἀθανασόπουλος, Α' δομέστιχος
κ. Χρῆστος Τσούμαλης, Β' δομέστιχος
κ. Κωνσταντῖνος Μαντᾶς, Ἀναγνώστης

καὶ οἱ νέοι μας πτυχιοῦχοι Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Βασίλειος Δίπλας, Ἀναγνώστης
Διονύσιος Μαρκουτσᾶς, Ἀναγνώστης
Ἀντώνιος Καρνεμίδης, ἰσοκράτης

Διακονητὲς ἀναλογίων
κ. Τζανῆς Βουτσᾶς
κ. Σωκράτης Γαβαλλᾶς
κ. Δημήτριος Κατσίμπρας
κ. Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος
κ. Δημήτριος Σκαρμοῦτσος
κ. Χρῆστος Παπαχρῆστου


Εκτύπωση   Email