Λειτουργικὰ Ῥαδιοφωνικὰ σχόλια

1) Ῥαδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - 3 Αὐγούστου 2022

"Περὶ τῶν δύο Παρακλητικῶν Κανόνων τῆς Θεοτόκου"

https://youtu.be/Jhty6m6ReG0

 

2) Ῥαδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - 3 Ἰανουαρίου 2023

"Σχολιασμὸς τῶν πεζῶν Καταβασιῶν τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων (Δ΄ καὶ Ε΄ Ὠδές)"

https://youtu.be/C7UybRUvqYQ


3) Ῥαδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - 8 Φεβρουαρίου 2023

"Τὸ Τριώδιο καὶ ἡ ἐξέλιξή του (συνοπτικά)

https://youtu.be/tquTeg56abk

 

3) Ῥαδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - 18 Μαΐου 2022

Ἡ ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

https://youtu.be/uosaHe371_A


Εκτύπωση   Email