Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου

(Α) Διαδικτυακό σεμινάριο (15/12/20 ):


Το Βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς. Ἱστορία, χρήση, μυστικά
https://youtu.be/pCF5RsSdbwo

(Β) Ἡ ἐσωτερική πλευρά τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου

1ο Μάθημα Τυπικῆς Διάταξης τῆς Σχολής Β.Μ.: Περὶ τοῦ Τυπικοῦ https://youtu.be/R2G1-nbD-PQ

2ο Μάθημα Τυπικῆς Διάταξης τῆς Σχολής Β.Μ.: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ https://youtu.be/w5ykbKjZ3CE

3ο Μάθημα Τυπικῆς Διάταξης τῆς Σχολής Β.Μ.: Ἡ ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν https://youtu.be/RAmXqHwMlN0

4ο Μάθημα Τυπικῆς Διάταξης τῆς Σχολής Β.Μ.: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου (μικροῦ & μεγάλου) https://youtu.be/uahfZtqvajY

5ο Μάθημα Τυπικῆς Διάταξης τῆς Σχολής Β.Μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ στὴν πράξη  https://youtu.be/C1ErWgc8K-s
 

 


Εκτύπωση   Email