Λειτουργικὸ Τυπικὸ ἔτους 2016

KYPIAKOΔPOMION KAI MHNOΛOΓION TOY ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016