Τμήματα

Οἱ νεανικές μας συντροφιές χωρίζονται σὲ τρία (3) τμήματα.

1ο: Κάθε Σάββατο 4 -5  μ.μ. γιὰ προσχολικὲς ἡλικίες καὶ μαθητὲς ἕως τὴν δευτέρα  Δημοτικοῦ.

2ο: Κάθε Σάββατο 5 -6 μ.μ. γιὰ παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου (ἀπὸ τὴν  δευτέρα ἕως καὶ τὴν πέμπτη Δημοτικοῦ)

3ο: Κάθε Σάββατο 7 -8 μ.μ. γιὰ παιδιά τῆς ἕκτης Δημοτικοῦ & Γυμνασίου

 

Ἐπίσης κάθε τελευταῖο Σάββατο τοῦ μήνα  λειτουργεῖ ἡ Σχολὴ Γονέων 5-6 μ.μ.

 


Εκτύπωση   Email