Πανήγυρις Παρεκκλησίου Ἁγ. Ἀναργύρων 1-7-2016

1.gif