Καθημερινή νοερά προσευχή-Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος