«Ἅγιον Ὄρος, κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας»

ex.jpg

Ἀπὸ τὴν καταπληκτικὴ ἐκμπομπή "Φωτεινά Μονοπάτια," (Ἐπεισ. 8ο) ΕΔΩ

Κορυφαῖα στιγμὴ τὸ λεπτὸ 52:46 ἕως τὸ τέλος!

"Τὰ μεγέθη Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ Ὀρθόδοξη ζωὴ εἶναι τεράστια....Νομίζω πρέπει νὰ τὰ ἐκτιμήσουμε...Εἰλικρινὰ τὸ λέω ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος ἀπὸ ἀυτὸ τὸ μήνυμα"!!

Εὐχαριστοῦμε τὸ Ἁγιον Ὄρος!!


Εκτύπωση   Email