Βίντεο ἀπὸ τὰ μαθήματα

1. https://youtu.be/4qj7i2TK_wc

2. https://youtu.be/V603CGiHvR0

3.https://youtu.be/Bnt9H4KDqZY